Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram

คุณสามารถแจ้งความจำนงการขอคืนสินค้าและต้องการรับเงินคืนได้ที่

Tel: 0957028000

Line: @screenox

โดยคุณสามารถคืนสินค้าได้เนื่องจาก:

● สินค้าชำรุด/ เสียหาย

● จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าผิด เป็นต้น

● สินค้าใช้การไม่ได้

● สินค้าที่ได้รับผิดไปจากการบรรยายสินค้าไปมาก

หมายเหตุ: ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อ screenox ภายใน 5 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสีย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า

*แต่หากคุณต้องการคืนสินค้า เนื่องจากการเปลี่ยนใจ จะไม่ได้รับอนุญาต

จากนั้น ให้คุณทำการแพ็คสินค้าที่ต้องการส่งคืนและทำการจัดส่งไปที่

 


Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram